NEWSLETTER

Zorganizuj z nami swoją konferencję

Konferencje

 


Szukasz miejsca na zorganizowanie szkolenia, sympozjum, czy też kameralnego spotkania biznesowego?
Sprawdź naszą aktualną ofertę! 
OFERTA KONFERENCYJNA
MENU KONFERENCYJNE
ŚNIADANIA  BIZNESOWE
Skontaktuj się z nami, a dopasujemy ofertę indywidualnie, do Twoich potrzeb. 
marketing@grepielnia.eu / 0 601 454 304

_____________________


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest: Anna Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP: 5472145889, Marian Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 5472145889, Rafał Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 5472145889 jednocześnie prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Grępielnia S.C. z siedzibą w Bielsku-Białej, email:recepcja@grepielnia.eu.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą hotelarsko-gastronomiczną, świadczeniem usług branży rozrywkowej oraz fitness.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, Gości oraz użytkowników w celu realizacji świadczonych usług.

Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.